Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Arbetslivsnämnden, sammanträde 2018-01-30 17.00

Arbetslivsnämnden har ansvar för kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Nämnden ansvarar även för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och invandring samt integration i samhället och på arbetsmarknaden samt insatser gällande nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde.

Tid: 2018-01-30 17.00
Plats: Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Beslut och Protokoll

Arbetslivsnämnden 2018-01-30 ProtokollPDF

Handlingar och ärendelista

Arbetslivsnämnden 2018-01-30 ärendelistaPDF

Arbetslivsnämnden 2018-01-30 handlingarPDF

Beslutsärenden

  • Deltagande vid Arbetsmarknads- och näringslivsdagarna
  • Remiss Program för ett Integrerat samhälle
  • Överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Borås folkhögskola
  • Utredningsuppdrag att skapa en boendeenhet inom Arbetslivsnämndens ansvarsområde

Senast ändrad: 2018-02-13 14.15

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-12-20] Arbetslivsnämnden , sammanträde 2018-01-30 17.00

g q n C