Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Arbetslivsnämnden, sammanträde 2018-02-19 17.00

Arbetslivsnämnden har ansvar för kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Nämnden ansvarar även för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och invandring samt integration i samhället och på arbetsmarknaden samt insatser gällande nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde.

Tid: 2018-02-19 17.00
Plats: Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72

Sammanträdet är öppet för allmänheten. 

Beslut och Protokoll

Arbetslivsnämnden 2018-02-19 ProtokollPDF

Handlingar och ärendelista

Arbetslivsnämnden 2018-02-19 ärendelistaPDF

Arbetslivsnämnden 2018-02-19 handlingarPDF

Beslutsärenden

  • Årsredovisning 2017
  • Intern kontroll 2017
  • Intern kontrollplan 2018
  • Redovisning av inkomna synpunkter 2017 

Senast ändrad: 2018-03-29 10.59

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-01-04] Arbetslivsnämnden , sammanträde 2018-02-19 17.00

g q n C