Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Arbetslivsnämnden, sammanträde 2018-03-27 17.00

Arbetslivsnämnden har ansvar för kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Nämnden ansvarar även för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och invandring samt integration i samhället och på arbetsmarknaden samt insatser gällande nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde.

Tid: 2018-03-27 17.00
Plats: Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Beslut och Protokoll

Arbetslivsnämnden 2018-03-27 ProtokollPDF

Handlingar och ärendelista

Arbetslivsnämnden 2018-03-27 ärendelistaPDF

Arbetslivsnämnden 2018-03-27 handlingarPDF

Beslutsärenden

  • Budgetuppföljning efter februari 201 8
  • Kvalitetsberättelse Arbetslivsnämnden 2017
  • Anmälan till SKL:s utvecklingsprojekt - Att bryta långvarigt biståndsmottagande och utveckla verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd
  • Kontaktperson för ungdomar 18 - 19 år som fått tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd
  • Förslag till utökat reglemente för Arbetslivsnämnden
  • Arbetslivsnämndens Uppföljning av ett Integrerat samhälle 

Senast ändrad: 2018-03-29 11.01

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-01-04] Arbetslivsnämnden , sammanträde 2018-03-27 17.00

g q n C