Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nationella restriktioner och skärpta allmänna råd för att hejda smittspridningen av covid-19

Arbetslivsnämnden, sammanträde

Arbetslivsnämnden har ansvar för kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Nämnden ansvarar även för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och invandring samt integration i samhället och på arbetsmarknaden samt insatser gällande nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde.

Tid:
Plats: Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Beslut och Protokoll

Arbetslivsnämnden 2018-05-14 ProtokollPDF

Handlingar och ärendelista

Arbetslivsnämnden 2018-05-14 ärendelistaPDF

Arbetslivsnämnden 2018-05-14 handlingarPDF

Beslutsärenden

  • Budgetuppföljning efter april 2018, tertial 1
  • Utdelning ur Borås Stads sociala samfonder och donationsfonder våren 2018
  • Rapport - Arbetsmarknadsinsatser
  • Sammanträdesdag Arbetslivsnämnden juni 2018

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-01-04] Arbetslivsnämnden , sammanträde 2018-05-14 17.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol