Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Arbetslivsnämnden, sammanträde 2018-05-14 17.00

Arbetslivsnämnden har ansvar för kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Nämnden ansvarar även för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och invandring samt integration i samhället och på arbetsmarknaden samt insatser gällande nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde.

Tid: 2018-05-14 17.00
Plats: Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Beslut och Protokoll

Arbetslivsnämnden 2018-05-14 ProtokollPDF

Handlingar och ärendelista

Arbetslivsnämnden 2018-05-14 ärendelistaPDF

Arbetslivsnämnden 2018-05-14 handlingarPDF

Beslutsärenden

  • Budgetuppföljning efter april 2018, tertial 1
  • Utdelning ur Borås Stads sociala samfonder och donationsfonder våren 2018
  • Rapport - Arbetsmarknadsinsatser
  • Sammanträdesdag Arbetslivsnämnden juni 2018

Senast ändrad: 2018-05-18 10.43

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-01-04] Arbetslivsnämnden , sammanträde 2018-05-14 17.00

g q n C