Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Arbetslivsnämnden, sammanträde 2018-06-14 17.00

Arbetslivsnämnden har ansvar för kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Nämnden ansvarar även för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och invandring samt integration i samhället och på arbetsmarknaden samt insatser gällande nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde.

Tid: 2018-06-14 17.00
Plats: Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Beslut och Protkoll

Arbetslivsnämnden 2018-06-14 ProtokollPDF

Handlingar och ärendelista

Arbetslivsnämnden 2018-06-14 ärendelistaPDF

Arbetslivsnämnden 2018-06-14 handlingarPDF

Beslutsärenden

  • Budgetuppföljning efter maj 2018
  • Riskanalys 2019
  • Remiss: Plan för jämställdhetsintegrering
  • Dataskyddsombud och personuppgiftsbiträde
  • Överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med IF Elfsborg om Jobb Tillsammans.
  • Överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med ABF Sjuhärad
  • Överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Studieförbundet Vuxenskolan, SPIRA

Senast ändrad: 2018-06-21 08.08

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-01-04] Arbetslivsnämnden , sammanträde 2018-06-14 17.00

g q n C