Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Arbetslivsnämnden, sammanträde 2018-09-25 17.00

Arbetslivsnämnden har ansvar för kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Nämnden ansvarar även för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och invandring samt integration i samhället och på arbetsmarknaden samt insatser gällande nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde.

Tid: 2018-09-25 17.00
Plats: Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Beslut och Protokoll

Arbetslivsnämnden 2018-09-25 ProtokollPDF

Handlingar och ärendelista

Arbetslivsnämnden 2018-09-25 ärendelistaPDF

Arbetslivsnämnden 2018-09-25 handlingarPDF

Beslutsärenden

  • Budgetuppföljning efter augusti 2018, tertial 2
  • Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget
  • Miljörapport tertial 2 2018
  • Redovisning av inkomna synpunkter januari - juni 2018
  • Remiss: Motion: Jämställda utbetalningar av ekonomiskt bistånd
  • Utbildningsdag Integrationsdagen 

Senast ändrad: 2018-09-28 13.05

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-01-04] Arbetslivsnämnden , sammanträde 2018-09-25 17.00

g q n C