Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Arbetslivsnämnden, sammanträde 2018-10-23 17.00

Arbetslivsnämnden har ansvar för kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Nämnden ansvarar även för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och invandring samt integration i samhället och på arbetsmarknaden samt insatser gällande nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde.

Tid: 2018-10-23 17.00
Plats: Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Beslut och Protokoll

Arbetslivsnämnden 2018-10-23 ProtokollPDF

Handlingar och ärendelista

Arbetslivsnämnden 2018-10-23 ärendelistaPDF

Arbetslivsnämnden 2018-10-23 handlingarPDF

Beslutsärenden

  • Budgetuppföljning efter september 2018
  • Remiss: Förslag till ansvarsfördelning och process kring sociala bostäder
  • Svar på skrivelse från Grundskolenämnden: Delfinansiering av CFL, Centrum för Flerspråkigt Lärande

Senast ändrad: 2018-10-26 09.01

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-01-04] Arbetslivsnämnden , sammanträde 2018-10-23 17.00

g q n C