Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Arbetslivsnämnden, sammanträde 2019-02-25 17.00

Arbetslivsnämnden har ansvar för kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Nämnden ansvarar även för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och invandring samt integration i samhället och på arbetsmarknaden samt insatser gällande nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde.

Tid: 2019-02-25 17.00
Plats: Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Beslut och Protokoll

Arbetslivsnämnden 2019-02-25 ProtokollPDF

Handlingar och ärendelista

Arbetslivsnämnden 2019-02-25 ärendelistaPDF

Arbetslivsnämnden 2019-02-25 handlingarPDF

Beslutsärenden

  • Årsredovisning 2018
  • Uppföljning Intern kontroll 2018
  • Remiss: Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjning
  • Arbetslivsnämndens representanter i Boråsregionens etableringsråd

Senast ändrad: 2019-03-01 08.59

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-01-10] Arbetslivsnämnden , sammanträde 2019-02-25 17.00

g q n C