Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Arbetslivsnämnden, sammanträde 2019-03-20 17.00

Arbetslivsnämnden har ansvar för kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Nämnden ansvarar även för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och invandring samt integration i samhället och på arbetsmarknaden samt insatser gällande nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde.

Tid: 2019-03-20 17.00
Plats: Kungsgatan 24-26 Varberg

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Beslut och protokoll

Arbetslivsnämnden 2019-03-20 ProtokollPDF

Handlingar och ärendelista

Arbetslivsnämnden 2019-03-20 ärendelistaPDF

Arbetslivsnämnden 2019-03-20 handlingarPDF

Beslutsärenden

  • Budgetuppföljning efter februari 2019
  • Rapportering av Arbetslivsnämndens personuppgiftsbehandlingar 2018
  • Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse 2018 för Arbetslivsnämnden
  • Uppdragsbeskrivning och fördelning av områden för Arbetslivsnämndens kontaktpolitiker
  • Remiss - Förslag till revidering av nämndens reglemente och det gemensamma reglementet

Senast ändrad: 2019-03-26 14.08

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-01-10] Arbetslivsnämnden , sammanträde 2019-03-20 17.00

g q n C