Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Arbetslivsnämnden, sammanträde 2019-04-16 17.00

Arbetslivsnämnden har ansvar för kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Nämnden ansvarar även för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och invandring samt integration i samhället och på arbetsmarknaden samt insatser gällande nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde.

Tid: 2019-04-16 17.00
Plats: Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Beslut och protokoll

Arbetslivsnämnden 2019-04-16 ProtokollPDF

Handlingar och ärendelista

Arbetslivsnämnden 2019-04-16 ärendelistaPDF

Arbetslivsnämnden 2019-04-16 handlingarPDF

Beslutsärenden

  • Budgetuppföljning efter mars 2019
  • Remiss Plan för samhällsstörningar och extra ordinära händelser
  • Remiss Motion om anhörigstöd för barn under 18 år
  • Skrivelse till Representationskommittén

Senast ändrad: 2019-04-25 15.20

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-01-10] Arbetslivsnämnden , sammanträde 2019-04-16 17.00

g q n C