Meny

Meny

Arbetslivsnämnden, sammanträde 2019-05-14 17.00

Arbetslivsnämnden har ansvar för kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Nämnden ansvarar även för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och invandring samt integration i samhället och på arbetsmarknaden samt insatser gällande nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde.

Tid: 2019-05-14 17.00
Plats: Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Beslut och protokoll

Arbetslivsnämnden 2019-05-14 ProtokollPDF

Handlingar och ärendelista

Arbetslivsnämnden 2019-05-14 ärendelistaPDF

Arbetslivsnämnden 2019-05-14 handlingarPDF

Beslutsärenden

 • Budgetuppföljning efter april 2019, tertial 1
 • Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, april 2019
 • Initiativärende - Feriearbete för asylsökande ungdomar
 • Uppföljning på Program för ett integrerat samhälle
 • Program för ett Integrerat samhälle
 • Program för Nationella minoriteter
 • Deltagande vid "Lär dig mer om minoritetslagstiftningen"
 • Utdelning ur Borås Stads sociala samfonder och donationsfonder våren 2019
 • Avgift för provisorisk dödsboförvaltning samt ordnande av gravsättning
 • Uppstart av ny verksamhet "Chansen"
 • Anmälningsärenden maj 2019
 • Delegationsbeslut maj 2019

Senast ändrad: 2019-05-17 13.13

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-01-10] Arbetslivsnämnden , sammanträde 2019-05-14 17.00

g q n C