Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Arbetslivsnämnden, sammanträde 2019-06-11 17.00

Arbetslivsnämnden har ansvar för kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Nämnden ansvarar även för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och invandring samt integration i samhället och på arbetsmarknaden samt insatser gällande nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde.

Tid: 2019-06-11 17.00
Plats: Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Beslut och Protokoll

Arbetslivsnämnden 2019-06-11 ProtokollPDF

Handlingar och ärendelista

Arbetslivsnämnden 2019-06-11 ärendelistaPDF

Arbetslivsnämnden 2019-06-11 handlingarPDF

Beslutsärenden

  • Budgetuppföljning efter maj 2019
  • Uppföljning av uppdraget att utreda förutsättningarna för att inrätta en stödverksamhet för personer i prostitution
  • Uppföljning av Arbetslivsnämndens handlingsplan för jämställdhetsintegrering
  • Svar på ansökan om bidrag för handledningskostnad vid Stiftelsen Vitryssland Borås

Senast ändrad: 2019-06-14 08.21

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-01-10] Arbetslivsnämnden , sammanträde 2019-06-11 17.00

g q n C