Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Arbetslivsnämnden, sammanträde 2019-08-20 15.00

Arbetslivsnämnden har ansvar för kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Nämnden ansvarar även för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och invandring samt integration i samhället och på arbetsmarknaden samt insatser gällande nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde.

Tid: 2019-08-20 15.00
Plats: Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Beslut och Protokoll

Arbetslivsnämnden 2019-08-20 ProtokollPDF

Handlingar och ärendelista

Arbetslivsnämnden 2019-08-20 ärendelistaPDF

Arbetslivsnämnden 2019-08-20 handlingarPDF

Beslutsärenden

  • Budgetuppföljning efter juli 2019
  • Budget 2020
  • Intern kontrollplan 2020
  • Yttrande över Revisionsrapport - Stöd till enskilda att hantera sin egen ekonomi
  • Yttrande över Remiss Motion Motverka människohandel och prostitution
  • Yttrande över Remiss Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden, från och med år 2020
  • Svar på Initiativärende från (SD) - Jämställda löner

Senast ändrad: 2019-08-26 08.51

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-01-10] Arbetslivsnämnden , sammanträde 2019-08-20 15.00

g q n C