Meny

Meny

Arbetslivsnämnden, sammanträde 2019-09-17 17.00

Arbetslivsnämnden har ansvar för kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Nämnden ansvarar även för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och invandring samt integration i samhället och på arbetsmarknaden samt insatser gällande nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde.

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Handlingar och ärendelista

Arbetslivsnämnden 2019-09-17 ärendelistaPDF

Arbetslivsnämnden 2019-09-17 handlingarPDF

Beslutsärenden

  • Budgetuppföljning efter augusti 2019, tertial 2
  • Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, augusti
    2019
  • Redovisning av inkomna synpunkter januari-juni 2019
  • Miljörapport Tertial 2 2019
  • Yttrande över Remiss Strategi för Borås Stads friluftsliv

Tid: 2019-09-17 17.00
Plats: Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72

Senast ändrad: 2019-09-17 19.45

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-01-10] Arbetslivsnämnden , sammanträde 2019-09-17 17.00

g q n C