Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Arbetslivsnämnden, sammanträde 2019-10-22 17.00

Arbetslivsnämnden har ansvar för kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Nämnden ansvarar även för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och invandring samt integration i samhället och på arbetsmarknaden samt insatser gällande nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde.

Tid: 2019-10-22 17.00
Plats: Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Beslut och Protokoll

Arbetslivsnämnden 2019-10-22 ProtokollPDF

Handlingar och ärendelista

Arbetslivsnämnden 2019-10-22 ärendelistaPDF

Arbetslivsnämnden 2019-10-22 handlingarPDF

Beslutsärenden

  • Budgetuppföljning efter september 2019
  • Yttrande över Remiss Borås Stads Ungdomspolitiska program 2020-2023
  • Deltagande i Integrationsdagen den 5 november 2019
  • Överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Borås Basket
  • Personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)

Senast ändrad: 2019-10-25 15.54

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-01-10] Arbetslivsnämnden , sammanträde 2019-10-22 17.00

g q n C