Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Arbetslivsnämnden, sammanträde 2019-11-26 17.00

Arbetslivsnämnden har ansvar för kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Nämnden ansvarar även för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och invandring samt integration i samhället och på arbetsmarknaden samt insatser gällande nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde.

Tid: 2019-11-26 17.00
Plats: Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Beslut och Protokoll

Arbetslivsnämnden 2019-11-26 ProtokollPDF

Handlingar och ärendelista

Arbetslivsnämnden 2019-11-26 ärendelistaPDF

Arbetslivsnämnden 2019-11-26 handlingarPDF

Beslutsärenden

  • Budgetuppföljning efter oktober 2019
  • Yttrande över Remiss över förslag till riktlinje vid oro för väntat barn från Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
  • Arbetslivsnämndens sammanträdesdagar 2020
  • Utdelning ur Borås Stads sociala samfonder och donationsfonder hösten 2019

Senast ändrad: 2019-12-04 12.53

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-01-10] Arbetslivsnämnden , sammanträde 2019-11-26 17.00

g q n C