Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Arbetslivsnämnden, sammanträde 2019-12-16 17.00

Arbetslivsnämnden har ansvar för kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Nämnden ansvarar även för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och invandring samt integration i samhället och på arbetsmarknaden samt insatser gällande nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde.

Tid: 2019-12-16 17.00
Plats: Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Beslut och Protokoll

Arbetslivsnämnden 2019-12-16 ProtokollPDF

Handlingar och ärendelista

Arbetslivsnämnden 2019-12-16 ärendelistaPDF

Arbetslivsnämnden 2019-12-16 handlingarPDF

Beslutsärenden

  • Budgetuppföljning efter november 2019
  • Budget 2020:2
  • Yttrande över Remiss - Digital strategi 2020
  • Kontaktpolitiker för Arbetslivsnämnden
  • Överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Kvinnojouren Borås
  • Svar på Initiativärende - Feriearbete för asylsökande ungdomar

Senast ändrad: 2019-12-18 19.41

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-01-10] Arbetslivsnämnden , sammanträde 2019-12-16 17.00

g q n C