Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Arbetslivsnämnden, sammanträde 2020-01-28 17.00

Arbetslivsnämnden har ansvar för kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Nämnden ansvarar även för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och invandring samt integration i samhället och på arbetsmarknaden samt insatser gällande nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde.

Tid: 2020-01-28 17.00
Plats: Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Beslut och Protokoll

Arbetslivsnämnden 2020-01-28 ProtokollPDF

Handlingar och ärendelista

Arbetslivsnämnden 2020-01-28 ärendelistaPDF

Arbetslivsnämnden 2020-01-28 handlingarPDF

Beslutsärenden

  • Yttrande över Remiss: Motion av Andreas Exner (SD) och Anders Alftberg (SD) Stärk det finska språkets ställning i Borås
  • Yttrande över Remiss: Utredning om engångsartiklar (Budgetuppdrag 2018)
  • Yttrande över Remiss: Samverkan för barns och ungas bästa - överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen
  • Deltagande vid Arbetsmarknads- och näringslivsdagarna
  • Revidering av delegationsordning för Arbetslivsnämnden

Senast ändrad: 2020-01-31 10.52

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-12-10] Arbetslivsnämnden , sammanträde 2020-01-28 17.00

g q n C