Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Arbetslivsnämnden, sammanträde 2020-02-24 17.00

Arbetslivsnämnden har ansvar för kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Nämnden ansvarar även för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och invandring samt integration i samhället och på arbetsmarknaden samt insatser gällande nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde.

Tid: 2020-02-24 17.00
Plats: Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Beslut och Protokoll

Arbetslivsnämnden 2020-02-24 ProtokollPDF

Handlingar och ärendelista

Arbetslivsnämnden 2020-02-24 ärendelistaPDF

Arbetslivsnämnden 2020-02-24 handlingarPDF

Beslutsärenden

  • Yttrande över Remiss över motionen "Ta krafttag mot våld i nära relationer: inför Huskurage"
  • Årsredovisning 2019
  • Uppföljning Intern kontroll 2019 
  • Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2019
  • Sammanträdesdag Arbetslivsnämnden mars 2020

Senast ändrad: 2020-02-28 13.28

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-12-10] Arbetslivsnämnden , sammanträde 2020-02-24 17.00

g q n C