Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Arbetslivsnämnden, sammanträde 2020-04-21 17.00

Uppdaterad 2020-04-16 10:00 För att minska risken för smittspridning av coronaviruset har Arbetslivsnämnden beslutat att sammanträdet inte är öppet för allmänheten.

Arbetslivsnämnden har ansvar för kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Nämnden ansvarar även för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och invandring samt integration i samhället och på arbetsmarknaden samt insatser gällande nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde.

Tid: 2020-04-21 17.00
Plats: Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72

Beslut och Protokoll

Arbetslivsnämnden 2020-04-21 ProtokollPDF

Handlingar och ärendelista

Arbetslivsnämnden 2020-04-21 ärendelistaPDF

Arbetslivsnämnden 2020-04-21 handlingarPDF

Beslutsärenden

  • Budgetuppföljning efter februari 2020
  • Budgetuppföljning efter mars 2020
  • Svar på synpunkter på Finskt förvaltningsområde
  • Svar på ansökan från Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden
  • Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse 2019 för Arbetslivsnämnden
  • Yttrande över Remiss: Borås Stads plan för krisberedskap - plan
  • Yttrande över Remiss - Biblioteksprogram 2020-2023
  • Yttrande över Remiss Motion: Kommunal avhopparverksamhet mot organiserad brottslighet

Senast ändrad: 2020-04-27 09.13

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-12-10] Arbetslivsnämnden , sammanträde 2020-04-21 17.00

g q n C