Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Arbetslivsnämnden, sammanträde 2020-09-14 17.00

Arbetslivsnämnden har ansvar för kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Nämnden ansvarar även för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och invandring samt integration i samhället och på arbetsmarknaden samt insatser gällande nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde.

Tid: 2020-09-14 17.00
Plats: Pulsen Konferens, Kyrkängsgatan 8

För att minska risken för smittspridning av coronaviruset är sammanträdet inte öppet för allmänheten.

Beslut och Protokoll

Arbetslivsnämnden 2020-09-14 ProtokollPDF

Handlingar och ärendelista

Arbetslivsnämnden 2020-09-14 handlingarPDF

Föredragningslista:

 • Upprop och val av justerare
 • Godkännande av föredragningslista
 • Information Socialt hållbart Borås
 • Information ferieentreprenör 2020
 • Information från förvaltningschefen
 • Budgetuppföljning efter augusti 2020, tertial 2
 • Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, tertial 2 2020
 • Redovisning av inkomna synpunkter januari-juni 2020
 • Miljörapport Tertial 2 2020
 • Återrapportering boendeprocessen
 • Sammanträdesdag Arbetslivsnämnden november 2020
 • Yttrande över Revisionsrapport - Ärendeberedning i Borås Stads nämnder
 • Yttrande över Remiss: Föreskrifter för avfallshantering
 • Anmälningsärenden september 2020
Arbetslivsförvaltningens entré.

Senast ändrad: 2020-10-15 13.46

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-12-10] Arbetslivsnämnden , sammanträde 2020-09-14 17.00

g q n C