Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Arbetslivsnämnden, sammanträde 2020-10-20 17.00

Arbetslivsnämnden har ansvar för kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Nämnden ansvarar även för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och invandring samt integration i samhället och på arbetsmarknaden samt insatser gällande nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde.

Tid: 2020-10-20 17.00
Plats: Arbetslivsförvaltningen Bryggargatan 15, plan 4

För att minska risken för smittspridning av coronaviruset är sammanträdet inte öppet för allmänheten.

Handlingar och ärendelista

Arbetslivsnämnden 2020-10-20 handlingarPDF

Föredragningslista:

 • Upprop och val av justerare
 • Godkännande av föredragningslistan
 • Information kommunalt aktivitetsansvar för unga, KAA
 • Information motverka prostitution
 • Information planen för våld och hedersförtryck
 • Information från förvaltningschefen
 • Budgetuppföljning efter september 2020
 • Deltagande i Integrationsdagen den 3 november 2020
 • Gallring av pappershandlingar efter skanning till verksamhetssystemet VIVA
 • Revidering av delegationsordning för Arbetslivsnämnden
 • Arbetslivsnämndens sammanträdesdagar 2021
 • Anmälningsärenden oktober 2020
 • Delegationsbeslut oktober 2020
Arbetslivsförvaltningens entré

Senast ändrad: 2020-10-20 19.12

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-12-10] Arbetslivsnämnden , sammanträde 2020-10-20 17.00

g q n C