Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nationella restriktioner och skärpta allmänna råd för att hejda smittspridningen av covid-19

Arbetslivsnämnden, sammanträde

Arbetslivsnämnden har ansvar för kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Nämnden ansvarar även för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och invandring samt integration i samhället och på arbetsmarknaden samt insatser gällande nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde.

Tid:
Plats: Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72

För att minska risken för smittspridning av coronaviruset är sammanträdet inte öppet för allmänheten.

Handlingar och ärendelista

Arbetslivsnämnden 2021-01-26 handlingarPDF

Föredragningslista:

  • Svar på Kortrapport - Uppföljande granskning av det kommunala aktivitetsansvaret
  • Program mot hedersrelaterat våld och förtryck 2021-2024
  • Lokalbehovsplan, planperiod 2022-2024
  • Kontaktpolitiker för Arbetslivsnämnden
  • Svar på skrivelse från Romska rådet i Borås
  • Anmälningsärenden
  • Delegationsbeslut
Arbetslivsförvaltningens entré.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-01-11] Arbetslivsnämnden , sammanträde 2021-01-26 17.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol