Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Arbetslivsnämnden, sammanträde

Arbetslivsnämnden har ansvar för kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Nämnden ansvarar även för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och invandring samt integration i samhället och på arbetsmarknaden samt insatser gällande nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde.

Tid:
Plats: Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72

För att minska risken för smittspridning av coronaviruset är sammanträdet inte öppet för allmänheten.

Beslut och protokoll

Arbetslivsnämnden 2021-03-23 ProtokollPDF

Kallelse och handlingar

Arbetslivsnämnden 2021-03-23 handlingarPDF

Föredragningslista

 • Upprop och val av justerare
 • Godkännande av föredragningslistan
 • Information utredning delaktighet/socialt stöd
 • Information från förvaltningschefen
 • Budgetuppföljning efter februari 2021
 • Yttrande över Remiss av avfallsplan för Borås och för Boråsregionen 2021- 2030
 • Svar på Revisionsrapport - Granskning av ekonomiskt bistånd i Borås Stad
 • Svar på Revisionsrapport - Granskning av integration och etablering i Borås Stad
 • Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse 2020 för Arbetslivsnämnden
 • Rapportering av Arbetslivsnämndens personuppgiftsbehandlingar 2020
 • Fullmakt att företräda Arbetslivsnämnden i domstolar med mera
 • Anmälningsärenden
 • Delegationsbeslut
Arbetslivsförvaltningens entré.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-01-11] Arbetslivsnämnden , sammanträde 2021-03-23 17.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol