Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kraftig ökning av smittspridning i Borås

Arbetslivsnämnden, sammanträde

Arbetslivsnämnden har ansvar för kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Nämnden ansvarar även för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och invandring samt integration i samhället och på arbetsmarknaden samt insatser gällande nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde.

Tid:
Plats: Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72

För att minska risken för smittspridning av coronaviruset är sammanträdet inte öppet för allmänheten.

Beslut och protokoll

Arbetslivsnämnden 2021-04-20 ProtokollPDF

Kallelse och handlingar

Arbetslivsnämnden 2021-04-20 handlingarPDF

Föredragningslista

 • Upprop och val av justerare
 • Godkännande av föredragningslistan
 • Information från stadsjuristen
 • Information från förvaltningschefen
 • Budgetuppföljning efter mars 2021
 • Uppföljning Program för nationella minoriteter
 • Uppföljning på Program för ett integrerat samhälle
 • Fullmakt att företräda Arbetslivsnämnden i domstolar med mera
 • Lokal för lokalvårdsorganisationen Vulcanus
 • Anmälningsärenden
 • Delegationsbeslut
Arbetslivsförvaltningens entré.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-01-11] Arbetslivsnämnden , sammanträde 2021-04-20 17.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol