Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kraftig ökning av smittspridning i Borås

Arbetslivsnämnden, sammanträde

Arbetslivsnämnden har ansvar för kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Nämnden ansvarar även för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och invandring samt integration i samhället och på arbetsmarknaden samt insatser gällande nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde.

Tid:
Plats: Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72

För att minska risken för smittspridning av coronaviruset är sammanträdet inte öppet för allmänheten.

Kallelse och handlingar

Arbetslivsnämnden 2021-05-17 handlingarPDF

Föredragningslista

  • Upprop och val av justerare
  • Godkännande av föredragningslistan
  • Information från förvaltningschefen
  • Information från kontaktpolitiker
  • Budgetuppföljning efter april 2021, tertial 1
  • Rapport gällande användning av beviljade medel för yrkesinriktad utbildning med sfi
  • Utdelning ur Borås Stads sociala samfonder och donationsfonder våren 2021
  • Yttrande över Remiss Revidering av visionen Borås 2025
  • Anmälningsärenden
Arbetslivsförvaltningens entré.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-01-11] Arbetslivsnämnden , sammanträde 2021-05-17 17.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol