Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Arbetslivsnämnden, sammanträde

Arbetslivsnämnden har ansvar för kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Nämnden ansvarar även för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och invandring samt integration i samhället och på arbetsmarknaden samt insatser gällande nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde.

Tid:
Plats: Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72

För att minska risken för smittspridning av coronaviruset är sammanträdet inte öppet för allmänheten.

Beslut och protokoll

Arbetslivsnämnden 2021-06-15 Protokoll Pdf, 437.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Kallelse och handlingar

Arbetslivsnämnden 2021-06-15 handlingar Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Föredragningslista

 • Upprop och val av justerare
 • Godkännande av föredragningslistan
 • Information från förvaltningschefen
 • Information från kontaktpolitiker
 • Genomgång och diskussion över Riskanalys 2022
 • Budgetuppföljning efter maj 2021
 • Yttrande över Remiss: Motion Menssäkra Borås
 • Yttrande över Remiss Revidering av Överenskommelsen i Borås
 • Sommargåva till anställda 2021
 • Anmälningsärenden
 • Delegationsbeslut
Arbetslivsförvaltningens entré.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-01-11] Arbetslivsnämnden , sammanträde 2021-06-15 17.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol