Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Arbetslivsnämnden, sammanträde

Arbetslivsnämnden har ansvar för kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Nämnden ansvarar även för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och invandring samt integration i samhället och på arbetsmarknaden samt insatser gällande nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde.

Tid:
Plats: Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72

För att minska risken för smittspridning av coronaviruset är sammanträdet inte öppet för allmänheten.

Beslut och protokoll

Arbetslivsnämnden 2021-08-17 Protokoll Pdf, 391.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Kallelse och handlingar

Arbetslivsnämnden 2021-08-17 handlingar Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Föredragningslista

  • Upprop och val av justerare
  • Godkännande av föredragningslistan
  • Information från förvaltningschefen
  • Information från kontaktpolitiker
  • Budget 2022
  • Budgetuppföljning efter juli 2021
  • Intern kontrollplan 2022
  • Program mot hedersrelaterat våld och förtryck 2021-2024
  • Anmälningsärenden
Arbetslivsförvaltningens entré.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-01-11] Arbetslivsnämnden , sammanträde 2021-08-17 17.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol