Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Arbetslivsnämnden, sammanträde

Arbetslivsnämnden har ansvar för kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Nämnden ansvarar även för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och invandring samt integration i samhället och på arbetsmarknaden samt insatser gällande nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde.

Tid:
Plats: Brämhults Gård, Brämhult

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Kallelse och handlingar

Arbetslivsnämnden 2023-06-13 handlingar Pdf, 701.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Föredragningslista

  • Upprop och val av justerare
  • Godkännande av föredragningslistan
  • Allmänhetens frågestund
  • Information från förvaltningen
  • Budgetuppföljning efter maj 2023
  • Yttrande över Remiss: Motion Återvandring
  • Yttrande över Remiss: Motion Viktigt steg för att sluta utbildningsklyftan
  • Yttrande över Remiss: Motion Modell för att bedöma skäliga hyror vid försörjningsstöd
  • Anmälningsärenden
Arbetslivsförvaltningens entré.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-01-04] Arbetslivsnämnden , sammanträde 2023-06-13 15.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol