Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kraftig ökning av smittspridning i Borås

Förskolenämnden, sammanträde

Förskolenämnden ansvarar för kommunens förskola och pedagogisk omsorg för barn i åldrarna ett till fem år. Nämnden ansvarar även för barnhälsan.

Tid:
Plats: Förskoleförvaltningen sammanträdeslokal Borgstena, Olovsholmsgatan 32

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden 170202 protokoll.pdf 617.3 kB 2017-02-07 09.10

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden 2017-02-02 handlingar.pdf 12.2 MB 2018-05-17 09.01

Beslutsärenden

 • Budget 2017:2
 • Riskanalys och Intern kontrollplan 2017
 • Personuppgiftsombud för Förskolenämnden
 • Initiativärende - Orangeriet Barnens hus
 • Förskolenämndens plan vid samhällsstörningar och extraordinära händelser
 • Motion - Bemannad parklek året runt på Stadsparkens lekplats
 • Remiss - Detaljplan för Gånghester del av Hulta 4:2 Ny förskola i Gånghester
 • Beslut om arvode för utbildningsdagar Förskolenämnden
 • Ansökan om godkännande av EkoNära- enskild pedagogisk omsorg
 • Studiebesök för Förskolenämnden
 • Anmälningsärenden

 

Ordförandeklubba

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-20] Förskolenämnden , sammanträde 2017-02-02 13.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol