Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kraftig ökning av smittspridning i Borås

Förskolenämnden, sammanträde 2017-03-02 13.00

Förskolenämnden ansvarar för kommunens förskola och pedagogisk omsorg för barn i åldrarna ett till fem år. Nämnden ansvarar även för barnhälsan.

Tid:
Plats: Förskoleförvaltningen sammanträdeslokal Borgstena, Olovsholmsgatan 32

Nämndens sammanträde inleds med en utbildning för samtliga ledamöter och ersättare.
Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden 170302 protokoll.pdf 255 kB 2017-03-07 16.14

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden 170302 handlingar.pdf 34.6 MB 2017-02-23 11.57

 Beslutsärenden

  • Planprogram gällande Hestra, Torpa- Hestra 4:1 m fl, Borås Stad
  • Ändring i form av tillägg till detaljplan för del av Torpa -Hestra m fl, kv Berwald 89
  • Förstudie förskola Byttorp
  • Detaljplan för Centrum, Vulkanus 6 och 7 - Parkeringshus vid Lidaholmsgatan, Borås Stad
  • Underrättelse om granskning för detaljplan Hulta, Hultahus m fl, Hulta Torg, Borås Stad
  • Årsredovisning 2016
  • Anmälningsärenden
  • Delegationsbeslut
Ordförandeklubba

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-20] Förskolenämnden , sammanträde 2017-03-02 13.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol