Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kraftig ökning av smittspridning i Borås

Förskolenämnden, sammanträde

Förskolenämnden ansvarar för kommunens förskola och pedagogisk omsorg för barn i åldrarna ett till fem år. Nämnden ansvarar även för barnhälsan.

Tid:
Plats: Förskoleförvaltningen sammanträdeslokal Borgstena, Olovsholmsgatan 32

Sammanträdet är öppet för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden 2017-03-30 protokoll.pdf 166.8 kB 2017-04-05 12.59

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden 2017-03-30 handlingar.pdf 15.4 MB 2017-04-05 12.56

Beslutsärenden

 • Förstudie förskola Gånghester del av Hulta 4:2
 • Remissvar: Kultur- och Biblioteksprogram för Borås Stad
 • Kvalitetsrapport: Barn med annat modersmål än svenska
  Analys av rapport Barn med annat modersmål än svenska
 • Regler och anvisningar för intern kontroll
 • Anslagsframställan nybyggnad av KreaNova förskola, Värmlandsgatan,
  kv Maskinisten 3, Borås
 • Projekteringsframställan för nybyggnad av Tunnlandsgatans förskola,
  Hässleholmen Del av Hässleholmen 3:1 m fl, Borås
 • Remissvar: Detaljplan för Centrum Pallas 1 m. fl -  Höghuset, Borås Stad
 • Remissvar: Detaljplan för Byttorp, Byttorpshörn 1 m. fl, Borås Stad
 • Medborgardialoger
 • Månadsrapport februari 2017
 • Kontaktpolitiker
 • Anmälningsärenden
 • Delegationsbeslut
Ordförandeklubba

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-20] Förskolenämnden , sammanträde 2017-03-30 17.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol