Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kraftig ökning av smittspridning i Borås

Förskolenämnden, sammanträde

Förskolenämnden ansvarar för kommunens förskola och pedagogisk omsorg för barn i åldrarna ett till fem år. Nämnden ansvarar även för barnhälsan.

Tid:
Plats: Förskoleförvaltningen sammanträdeslokal Fristad, plan 2, Olovsholmsgatan 32

Sammanträdet är öppet för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden 2017-04-20 protokoll.pdf 199.5 kB 2017-04-26 11.37

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden 2017-04-20 handlingar.pdf 41.4 MB 2017-04-13 10.31

Beslutsärenden

 • Revisionsrapport – Kvalitet i förskolan och pedagogisk omsorg
 • Remiss: Förslag till ny Översiktsplan för Borås Stad Bilaga 
 • Remiss: Borås Stads miljömål 2017-2020
 • Ersättning till personalföreträdare för närvaro vid nämndsammanträde
 • Detaljplan för Bergsäter, Åkermyntan 5 m.fl Borås Stad
 • Delegationsförteckning Förskolenämnden reviderad version
 • Förslag till Borås Stads program mot hemlöshet
 • Utredning angående fler familjecentraler och öppna förskolor i Borås Stad
 • Kontaktpolitiker
 • Medborgardialoger Förskolenämnden
 • Månadsrapport Förskolenämnden mars 2017 
 • Fortsatt utbyggnad av passeranläggningar på Borås Stads förskolor 
 • Anmälningsärenden enl. bilagd förteckning
Ordförandeklubba

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-20] Förskolenämnden , sammanträde 2017-04-20 17.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol