Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kraftig ökning av smittspridning i Borås

Förskolenämnden, sammanträde

Förskolenämnden ansvarar för kommunens förskola och pedagogisk omsorg för barn i åldrarna ett till fem år. Nämnden ansvarar även för barnhälsan.

Tid:
Plats: Förskoleförvaltningen sammanträdeslokal Borgstena, Olovsholmsgatan 32

Sammanträdet är öppet för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden 2017-05-17 protokoll.pdf 547.9 kB 2017-05-19 14.08

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden 2017-05-17 handlingar.pdf 62.4 MB 2017-05-17 11.09
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Beslutsärenden

 • Remiss – Motion; Borås Stad kan bli Sveriges bästa hbtq kommun
 • Remiss – Motion; Borås behöver riktlinjer för bra lekplatser!
 • Detaljplan för Centrum Vulkanus 15, Borås Stad
 • Detaljplan för Bergdalen, Kiden 3 m.fl Borås Stad
 • Detaljplan för Hässleholmen, Hässleholmen 3:1 Marklandsplatsen Borås Stad
 • Detaljplan för del av Viared, Viared 8:110 m fl., Prognosgatan Borås Stad
 • Detaljplan för Bergsäter, Hästhoven 1 m.fl Åsboholmsgatan Borås Stad
 • Detaljplan för Hässleholmen, Hässlehus 7-11 (Våglängdsgatan) Borås Stad
 • Detaljplan för Gånghester del av Hulta 4:2 Ny förskola i Gånghester
 • Lokalplan förskola 2018-2030
 • Tertialrapport 1 2017
 • Anmälningsärenden enl. bilagd förteckning 
 • Övriga frågor
Ordförandeklubba

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-20] Förskolenämnden , sammanträde 2017-05-17 17.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol