Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kraftig ökning av smittspridning i Borås

Förskolenämnden, sammanträde

Förskolenämnden ansvarar för kommunens förskola och pedagogisk omsorg för barn i åldrarna ett till fem år. Nämnden ansvarar även för barnhälsan.

Tid:
Plats: Förskoleförvaltningen sammanträdeslokal Borgstena, Olovsholmsgatan 32

Sammanträdet är öppet för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden 2017-06-20 protokoll.pdf 273 kB 2018-10-12 09.41

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden 2017-06-20 handlingar.pdf 30.3 MB 2017-06-14 11.03

Beslutsärenden

 • Personal-och kompetensförsörjningsplan
 • Regler för förskola och fritidshem på obekväm arbetstid
 • Motion; Borås Stads förskolor implementerar förskolebrevets riktlinjer och integritetspolicy
 • Utredning angående fler familjecentraler och öppna förskolor
 • Detaljplan för Regementet Osdal 3:4, Borås Stad
 • Detaljplan för del av Centrum, Saturnus 14 m.fl. Borås Stad
 • Månadsrapport Förskolenämnden maj 2017
 • Arvode Förskolenämndens ledamöter för extramöte den 23 maj 2017
 • Anmälningsärenden enl. bilagd förteckning
 • Delegationsbeslut
 • Avgiven skrivelse
 • Övriga frågor
Ordförandeklubba

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-20] Förskolenämnden , sammanträde 2017-06-20 17.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol