Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kraftig ökning av smittspridning i Borås

Förskolenämnden, sammanträde

Förskolenämnden ansvarar för kommunens förskola och pedagogisk omsorg för barn i åldrarna ett till fem år. Nämnden ansvarar även för barnhälsan.

Tid:
Plats: Förskoleförvaltningen sammanträdeslokal Borgstena, Olovsholmsgatan 32

Sammanträdet är öppet för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden 2017-08-24 protokoll.pdf 189 kB 2017-08-28 15.50

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden 2017-08-24 handlingar.pdf 31.9 MB 2017-08-17 13.47

Beslutsärenden

 • Initiativärende; Framtidens förskola
 • Budget 2018:1
 • Remissvar: Detaljplan för del av Centrum , Kv. Eko 10 m fl Gamla Postenhuset
 • Redovisning till Kommunstyrelen - Revisionsrapport Kvaliteten i förskolan och pedagogisk omsorg 
 • Analys av kvalitetsrapport; Undervisning och resultat 15/16 med fokus på matematik
 • Remissvar: Detaljplan för Hulta, Hultalund 3, Borås Stad 
 • Remissvar. Detaljplan för Tosseryd, Torpa-Sjöbo 2:24 mfl Räfseryd
 • Remissvar: Detaljplan för Bergsäter, Bergsäter 1:1, Backadalen
 • Månadsrapport juni 2017
 • Anmälningsärenden enl. bilagd förteckning
 • Delegationsbeslut
 • Rapport från kontaktpolitiker
 • Övriga frågor
Ordförandeklubba

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-20] Förskolenämnden , sammanträde 2017-08-24 17.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol