Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kraftig ökning av smittspridning i Borås

Förskolenämnden, sammanträde

Förskolenämnden ansvarar för kommunens förskola och pedagogisk omsorg för barn i åldrarna ett till fem år. Nämnden ansvarar även för barnhälsan.

Tid:
Plats: Förskoleförvaltningen sammanträdeslokal Borgstena, Olovsholmsgatan 32

Sammanträdet är öppet för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden 2017-09-28 protokoll.pdf 157.9 kB 2017-10-03 14.14

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden 2017-09-28 handlingar.pdf 14.8 MB 2017-09-27 08.52

Beslutsärenden

 • Gallring av papperhandlingar efter skanning till ärendehanteringssystemet Ciceron
 • Remissvar; Mänskliga rättigheter är en kommunal angelägenhet- gör Borås till MR-stad
 • Remissvar; FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
 • Miljörapport tertial 2 2017 
 • Tertialrapport 2 2017
 • Tillstyrkan av anslagsframställan för nybyggnad av Silverpoppelns förskola,
  Islandsgatan 5-6, Silverpoppeln 5, Borås
 • Tillstyrkan av anslagsframställan för nybyggnad av Tunnlandsgatans förskola,
  Hässleholmen, Del av Hässleholmen 3:1 Borås
 • Användning av buffert Förskolenämnden
 • Lokalisering av ny förskola på Sörmarken/Svensgärde
  - Tillstyrkan av planändring av detaljplan Hulta 4:1 Bultastensparken, Borås 
 • Arvode för medborgardialog den 10 oktober 2017
 • Anmälningsärenden enl. bilagd förteckning
 • Delegationsbeslut
 • Rapport från kontaktpolitiker
 • Övriga frågor
Ordförandeklubba

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-20] Förskolenämnden , sammanträde 2017-09-28 17.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol