Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kraftig ökning av smittspridning i Borås

Förskolenämnden, sammanträde

Förskolenämnden ansvarar för kommunens förskola och pedagogisk omsorg för barn i åldrarna ett till fem år. Nämnden ansvarar även för barnhälsan.

Tid:
Plats: Förskoleförvaltningen sammanträdeslokal Borgstena, Olovsholmsgatan 32

Sammanträdet är öppet för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden 2017-10-26 protokoll.pdf 459.1 kB 2017-10-31 07.54

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden 2017-10-26 handlingar.pdf 73.6 MB 2017-10-25 15.48

Beslutsärenden

 • Remissvar: Inför måltidsvärdar i förskolan
 • Remissvar: Riktlinjer för uppföljning av utförare av kommunal verksamhet
 • Kvalitetsrapport 2017
 • Hemställan om förstudieuppdrag Sjöbo förskola, fastigheten Pluggskivlingen 4
 • Hemställan om förstudieuppdrag Alidebergs förskola
 • Remissvar: Detaljplan för Norrmalm, Norrmalm 1:1 mfl. –Ynglingagatan Borås Stad
 • Användning av buffert
 • Månadsrapport september 2017
 • Hemställan om förstudieuppdrag Strandvägens förskola, Strandvägen, Sandared
 • Tillstyrkan av detaljplaneändring ny förskola Norrby 2, Garvaren 15
 • Remissvar: Detaljplan för del av Hässleholmen, Hässlehus 3 m.fl. (Våglängdsgatan 151)
 • Remissvar: Detaljplan för del av Svensgärde, Kyllared 1:90, Borås Stad
 • Anmälningsärenden enl. bilagd förteckning
 • Delegationsbeslut
 • Rapport från kontaktpolitiker
 • Övriga frågor
Ordförandeklubba

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-20] Förskolenämnden , sammanträde 2017-10-26 17.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol