Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kraftig ökning av smittspridning i Borås

Förskolenämnden, sammanträde

Förskolenämnden ansvarar för kommunens förskola och pedagogisk omsorg för barn i åldrarna ett till fem år. Nämnden ansvarar även för barnhälsan.

Tid:
Plats: Förskoleförvaltningen sammanträdeslokal Borgstena, Olovsholmsgatan 32

Sammanträdet är öppet för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden 2017-11-30 protokoll.pdf 342.2 kB 2017-12-04 16.18

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden 2017-11-30 handlingar.pdf 7.9 MB 2017-11-23 13.36

Beslutsärenden

 • Remissvar: Kommunikationspolicy för Borås Stad
 • Remissvar: Projekteringsframställan för nybyggnad av Gånghester förskola
 • Arvode för deltagande vid integrationsdagen 7 november 2017
 • Remissvar: Detaljplan för del av Centrum, Saturnus 14 m.fl.
 • Månadsrapport oktober 2017
 • Användning av buffert
 • Förskolenämndens sammanträdesdagar år 2018
 • Anmälningsärenden enl. bilagd förteckning
 • Delegationsbeslut
 • Rapport från kontaktpolitiker
 • Övriga frågor
Ordförandeklubba

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-20] Förskolenämnden , sammanträde 2017-11-30 17.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol