Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kraftig ökning av smittspridning i Borås

Förskolenämnden, sammanträde

Förskolenämnden ansvarar för kommunens förskola och pedagogisk omsorg för barn i åldrarna ett till fem år. Nämnden ansvarar även för barnhälsan.

Tid:
Plats: Förskoleförvaltningen sammanträdeslokal Borgstena, Olovsholmsgatan 32

Sammanträdet är öppet för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll Förskolenämnden 2018-01-25.pdf 345.7 kB 2018-02-28 12.57

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämndens 2018-01-25 handlingar.pdf 168.9 MB 2018-05-17 16.08

Beslutsärenden:

 • Remissvar: Förslag till ny översiktsplan för Borås Stad
 • Lokalrevision del 1 och del 2
 • Ansökan om godkännande för att starta fristående förskola (förskolan Molekylen)
 • Miljömålsuppföljning - årsredovisning 2017
 • Remissvar: Detaljplan för Centrum, Kv Eko 10 m.fl., Gamla Postenhuset
 • Remissvar: Detaljplan för Bergsäter Åkermyntan 5 m.fl., Borås Stad
 • Remissvar: Ändring av detaljplan för del av Viared västra Viared 14:19 m.fl
 • Remissvar: Detaljplan för Sörmarken, Hulta 4:1, Bultastensparken Borås Stad
 • Remissvar: Detaljplan för Sörmarken, Bankbudet 5, Sörmarksliden
 • Förhyrning av lokal för kommunal verksamhet, fastigheten Bergsäter, del av bergsäter 1:1 (Backadalen)
 • Utredning av biträdande förskolechefer
 • Remissvar: Detaljplan för Bergsäter, Bergsäter 1:1, Backadalen Borås Stad
 • Anmälningsärenden enl. bilagd förteckning
 • Rapportering från kontaktpolitiker
 • Övriga frågor
Ordförandeklubba

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-12-19] Förskolenämnden , sammanträde 2018-01-25 17.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol