Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kraftig ökning av smittspridning i Borås

Förskolenämnden, sammanträde

Förskolenämnden ansvarar för kommunens förskola och pedagogisk omsorg för barn i åldrarna ett till fem år. Nämnden ansvarar även för barnhälsan.

Tid:
Plats: Förskoleförvaltningen sammanträdeslokal Borgstena, Olovsholmsgatan 32

Sammanträdet är öppet för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll Förskolenämnden 2018-03-01.pdf 1.7 MB 2018-03-07 08.10

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden 2018-03-01 handlingar.pdf 14.5 MB 2018-05-18 11.16

Beslutsärenden

  • Uppföljning av intern kontrollplan 2017
  • Riskanalys och intern kontrollplan 2018
  • Årsredovisning 2017
  • Ansökan om godkännande av EkoNära- pedagogisk omsorg
  • Arvode för deltagande vid Förskolenämndens heldag 2018
  • Remissvar: Detaljplan för Druvefors, Björnflokan 5 m.fl., Druveforsvägen Borås Stad
  • Anmälningsärenden enl. bilagd förteckning
  • Rapportering från kontaktpolitiker
  • Övriga frågor
Ordförandeklubba

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-12-19] Förskolenämnden , sammanträde 2018-03-01 17.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol