Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kraftig ökning av smittspridning i Borås

Förskolenämnden, sammanträde

Förskolenämnden ansvarar för kommunens förskola och pedagogisk omsorg för barn i åldrarna ett till fem år. Nämnden ansvarar även för barnhälsan.

Tid:
Plats: Förskoleförvaltningen sammanträdeslokal Fristad, Olovsholmsgatan 32

Sammanträdet är öppet för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden 2018-03-27 protokoll.pdf 439.4 kB 2018-04-04 07.36

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden 2018-03-27 handlingar.pdf 19.9 MB 2018-03-21 15.27

Beslutsärenden

  • Remissvar: Uppföljning Program för ett integrerat samhälle
  • Remissvar: Program för ett integrerat samhälle
  • Remissvar: Plan för laddinfrasturktur för elfordon
  • Remissvar: Detaljplan för Viskafors, del av Rydboholm 1:342, vårdcentral och bostäder vid Pumpkällevägen
  • Månadsrapport februari 2017
  • Remissvar: Handlingsplan för ett tillgängligt samhälle 2018-2020
  • Remissvar: Ändring genom tillägg av Detaljplaner för Fristad, Byggnadsplan för Påtorp 1:1 m.fl. och Byggnadsplan för Kvarbo 2:1, Borås Stad
  • Anmälningsärenden enl. bilagd förteckning
  • Rapportering från kontaktpolitiker
Ordförandeklubba

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-12-19] Förskolenämnden , sammanträde 2018-03-27 17.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol