Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kraftig ökning av smittspridning i Borås

Förskolenämnden, sammanträde

Förskolenämnden ansvarar för kommunens förskola och pedagogisk omsorg för barn i åldrarna ett till fem år. Nämnden ansvarar även för barnhälsan.

Tid:
Plats: Förskoleförvaltningen sammanträdeslokal Borgstena, Olovsholmsgatan 32

Sammanträdet är öppet för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund.

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden 2018-04-26 handlingar.pdföppnas i nytt fönster 49.2 MB 2018-04-18 13.04

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden 2018-04-26 protokoll.pdf 469.6 kB 2018-05-03 12.39

Beslutsärenden

 • Borås Stads budgetprocesser
 • Månadsrapport mars 2018
 • Yttrande över detaljplan för Tullen, Triangeln 8 m.fl., Tullastugan, Borås Stad
 • Initiativärende: Medborgarnas initiativkraft gör landsbygden levande
 • Initiativärende från allianspartierna 2017-12-20
 • Nybyggnad av Alidebergs förskola, Vildmarken. Del av Lundby 1:1 Skogshyddan
 • Yttrande över detaljplan för del av Kyllared, Kyllared 1:90 Borås Stad
 • Yttrande över detaljplan för Byttorp, Byttorpshörn 1 m.fl., Borås Stad.
 • Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i Budget, 2018
 • Anmälningsärenden enl. bilagd förteckning
 • Delegationsbeslut
 • Rapportering från kontaktpolitiker
Ordförandeklubba

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-12-19] Förskolenämnden , sammanträde 2018-04-26 17.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol