Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kraftig ökning av smittspridning i Borås

Förskolenämnden, sammanträde

Förskolenämnden ansvarar för kommunens förskola och pedagogisk omsorg för barn i åldrarna ett till fem år. Nämnden ansvarar även för barnhälsan.

Tid:
Plats: Förskoleförvaltningen sammanträdeslokal Borgstena, Olovsholmsgatan 32

Sammanträdet är öppet för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden 2018-05-24 protokoll.pdf 316.3 kB 2018-05-30 07.47

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden 2018-05-24 handlingar.pdf 70 MB 2018-05-17 15.20

Beslutsärenden:

 • Svar på ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg – C Företaget Dagbarnvårdare Ekonomisk Förening
 • Svar på ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg – Nyckelpigornas barnomsorg
 • Tertialrapport 1 2018
 • Yttrande över detaljplan för Tokarpsberg, Bergdalen, Norrmalm 1:1 m.fl. Borås Stad
 • Yttrande över detaljplan för del av Viared västra Viared 14:19 m.fl.
 • Yttrande över detaljplan för Sjömarken, Backabo 2:158, Sjöhagen, Borås Stad.
 • Yttrande över detaljplan för Sörmarken, Bankbudet 5 Sörmarksliden
 • Motion av Marie Fridén (M) och Oliver Öberg (M) - Bemannad parklek året runt på Stadsparkens lekplats
 • Användning av buffert
 • Arvode för deltagande vid medborgardialoger 2018
 • Anställning av verksamhetschef till Förskoleförvaltningen
 • Anmälningsärenden enl. bilagd förteckning
 • Delegationsbeslut
 • Rapportering från kontaktpolitiker
Ordförandeklubba

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-12-19] Förskolenämnden , sammanträde 2018-05-24 17.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol