Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kraftig ökning av smittspridning i Borås

Förskolenämnden, sammanträde

Förskolenämnden ansvarar för kommunens förskola och pedagogisk omsorg för barn i åldrarna ett till fem år. Nämnden ansvarar även för barnhälsan.

Tid:
Plats: Förskoleförvaltningen sammanträdeslokal Fristad plan 2, Olovsholmsgatan 32

Sammanträdet är öppet för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden 2018-06-19 protokoll.pdf 293.3 kB 2018-06-20 08.18

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden-2018-06-19 handlingar.pdf 72.7 MB 2018-06-12 14.37

Beslutsärenden:

 • Rapport: Uppföljning av interna inköp (Förskolenämndens verksamhetsår 2017)
 • Yttrande över remiss: Plan för jämställdhetsintegrering i Borås Stad
 • Projekteringsframställan för Strandvägens förskola, Strandvägen, Sandared
 • Yttrande över detaljplan för Lugnet, Innerstaden 1:3, Nötskrikan, Borås Stad
 • Yttrande över detaljplan för del av Dalsjöfors, Gårda 8:1 m.fl., Borås Stad
 • Yttrande över detaljplan för Södra Sjöbo, Trådskivlingen 5, Borås Stad
 • Yttrande över detaljplan för Järnvägen 4:2, Simonsland, Borås Stad
 • Månadsrapport maj 2018
 • Återrapportering av medborgardialog vid Högskolan i Borås 22 maj 2018
 • Anmälningsärenden enl. bilagd förteckning
 • Delegationsbeslut
 • Rapportering från kontaktpolitiker
Ordförandeklubba

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-12-19] Förskolenämnden , sammanträde 2018-06-19 15.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol