Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kraftig ökning av smittspridning i Borås

Förskolenämnden, sammanträde

Förskolenämnden ansvarar för kommunens förskola och pedagogisk omsorg för barn i åldrarna ett till fem år. Nämnden ansvarar även för barnhälsan.

Tid:
Plats: Förskoleförvaltningen sammanträdeslokal Borgstena, Olovsholmsgatan 32

Sammanträdet är öppet för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden 2018-08-30 protokoll.pdf 423.2 kB 2018-09-04 09.19

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden 2018-08-30 handlingar.pdf 14.3 MB 2018-08-23 11.13

Beslutsärenden

  • Budget 2019:1
  • Månadsrapport juni
  • Intern kontroll 2019
  • Yttrande över detaljplan för Sörmarken, Hulta 4:1 och Svensgärde 1:2, Bultastensparken, Borås Stad
  • Ändrat datum för Förskolenämndens sammanträde oktober 2018
  • Anmälningsärenden enl. bilagd förteckning
  • Delegationsbeslut
  • Rapportering från kontaktpolitiker
Ordförandeklubba

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-12-19] Förskolenämnden , sammanträde 2018-08-30 17.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol