Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kraftig ökning av smittspridning i Borås

Förskolenämnden, sammanträde

Förskolenämnden ansvarar för kommunens förskola och pedagogisk omsorg för barn i åldrarna ett till fem år. Nämnden ansvarar även för barnhälsan.

Tid:
Plats: Förskoleförvaltningen sammanträdeslokal Borgstena, Olovsholmsgatan 32

Sammanträdet är öppet för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden 2018-09-27 protokoll.pdf 607.8 kB 2020-08-04 07.55

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden 2018-09-27 handlingar.pdf 15.1 MB 2018-09-19 13.04

Beslutsärenden:

 • Tertialrapport 2 2018
 • Miljörapport T2 2018
 • Remiss - Motion: Förskolan spelar en viktig roll för barns lärande och språkutveckling. Barn som gått i förskolan har lättare att klara skolan.
 • Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i Budget, 2018
 • Svar på ansökan annan pedagogisk verksamhet (OBS ansökningsärendet i sin helhet inklusive bilaga 1-30 finns tillgängligt vid nämndsammanträdet)
 • Initiativärende: Borås Stad ska gå i bräschen för våra bönder
 • Yttrande över detaljplan för Hässleholmen, Enheten 15 Borås Stad
 • Ersättning vid deltagande i seminariedag "Samverkan mellan den ideella och offentliga sektorn" den 17 oktober 2018
 • Anmälningsärenden enl. bilagd förteckning
 • Delegationsbeslut
 • Rapportering från kontaktpolitiker
 • Återrapportering från medborgardialog 17 september 2018 och information om kommande medborgardialog

 

Ordförandeklubba

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-12-19] Förskolenämnden , sammanträde 2018-09-27 17.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol