Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kraftig ökning av smittspridning i Borås

Förskolenämnden, sammanträde

Förskolenämnden ansvarar för kommunens förskola och pedagogisk omsorg för barn i åldrarna ett till fem år. Nämnden ansvarar även för barnhälsan.

Tid:
Plats: Förskoleförvaltningen sammanträdeslokal Borgstena, Olovsholmsgatan 32

Sammanträdet är öppet för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden 2018-10-30 protokoll.pdf 793 kB 2020-08-04 07.57

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden 2018-10-30 handlingar.pdf 82.2 MB 2018-10-18 13.49

Beslutsärenden

 • Månadsrapport september 2018
 • Remiss – Uppföljning av Överenskommelsen i Borås
 • Remiss – motion: Maten i kommunal verksamhet
 • Anslagsframställan för nybyggnad av Alidebergs förskola, Vildmarken. Del av Lundby 1:1 Skogshyddan
 • Initiativärende- Extratjänster
 • Yttrande över detaljplan Norrby, Garvaren 15 med flera Kronängsparken Borås Stad
 • Yttrande över detaljplan för Sjömarken, Räveskalla 1:36, Badstrandsvägen, Borås Stad
 • Yttrande över för detaljplan Druvefors, Björnflokan 5 m.fl. Borås Stad
 • Yttrande över detaljplan för ändring genom tillägg av Detaljplaner för Fristad, Byggnadsplan för Påtorp 1:1 m.fl. och Byggnadsplan för Kvarbo 2:1, Borås Stad
 • Anmälningsärenden enl. bilagd förteckning
 • Delegationsbeslut
 • Rapportering från kontaktpolitiker
Ordförandeklubba

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-12-19] Förskolenämnden , sammanträde 2018-10-30 17.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol