Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kraftig ökning av smittspridning i Borås

Förskolenämnden, sammanträde

Förskolenämnden ansvarar för kommunens förskola och pedagogisk omsorg för barn i åldrarna ett till fem år. Nämnden ansvarar även för barnhälsan.

Tid:
Plats: Förskoleförvaltningen sammanträdeslokal Borgstena, Olovsholmsgatan 32

Sammanträdet är öppet för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden 2018-11-29 protokoll.pdf 404.7 kB 2020-08-04 07.58

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden 2018-11-29 handlingar.pdf 107 MB 2018-11-22 12.55

Beslutsärenden

 • Initiativärende - Framtidens förskola
 • Uppföljning av skolstrukturutredning 2016-2017
 • Revidering av regler för förskola och fritidshem på obekväm arbetstid
 • Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2017
 • Månadsrapport oktober 2018
 • Beslut om skolchefsbefattning
 • Yttrande över detaljplan för Sparsör, Paradis 1:4 m.fl. - Vinkelvägen Borås Stad
 • Yttrande över planprogram för Östra Brämhult, Svensgärde 3:1 m fl, Borås Stad.
 • Yttrande över detaljplan för Norra Brämhult, Brämhult 11:1 m.fl. Brämhultshöjd, Borås Stad.
 • Användning av buffert 2018
 • Återrapportering från medborgardialog på Norrby Familjecentral 30 oktober 2018
 • Anmälningsärenden enl. bilagd förteckning
 • Delegationsbeslut
 • Rapportering från kontaktpolitiker
Ordförandeklubba

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-12-19] Förskolenämnden , sammanträde 2018-11-29 17.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol