Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kraftig ökning av smittspridning i Borås

Förskolenämnden, sammanträde

Förskolenämnden ansvarar för kommunens förskola och pedagogisk omsorg för barn i åldrarna ett till fem år. Nämnden ansvarar även för barnhälsan.

Tid:
Plats: Förskoleförvaltningen sammanträdeslokal Borgstena, plan 1, Olovsholmsgatan 32

Sammanträdet är öppet för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden 2018-12-18 protokoll.pdf 445.5 kB 2020-08-04 07.58

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden 2018-12-18 handlingar.pdf 1.6 MB 2019-01-23 16.38

Beslutsärenden:

  • Lokalplan Förskolenämnden 2019-2030
  • Månadsrapport november 2018
  • Motion – Bemannad parklek året runt på Stadsparkens lekplats
  • Utredning och utvärdering av biträdande förskolechefer
  • Förskolenämndens sammanträdesdag januari 2019
  • Ändring i Förskolenämndens delegationsförteckning
  • Anmälningsärenden enl. bilagd förteckning
  • Delegationsbeslut
  • Rapportering från kontaktpolitiker
Ordförandeklubba

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-01-11] Förskolenämnden , sammanträde 2018-12-18 17.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol